فا

‫ پروژه های حمل و نقل شرکت آزما سیر ایرانیان

شرکت آزماسیر ایرانیان در انجام پروژه مهندسی حمل و نقل تجربیات بسیار ارزنده ای دارد. تیم کارشناسی بخش ترافیک شرکت آزماسیر ایرانیان ترکیبی از متخصصان با تجربه و جوان تشکیل شده است که از حیث آگاهی از دانش روز حمل و نقل و ترافیک از شرکت های مشابه برتری دارد. سرپرست بخش حمل و نقل و ترافیک، آقای دکتر رضا محمدحسنی هستند که فارغ التحصیل برتر دانشگاه صنعتی شریف هستند. ایشان علاوه بر مدیریت پروژه در پروژه های همچون طرح جامع، مدیریت ترافیک، آرام سازی و برنامه ریزی استراتژی، دارای تجربیات کار در کشور آیالات متحده آمریکا هستند.

تا کنون شرکت آزماسیر ایرانیان مجری پروژه های مختلفی بوده است که از جمله مهمترین از آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.

مشاوره در پروژه طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد

شاید بتوان شهر مشهد را از پیشگامان انجام طرح های جامع شهری نامید که در سال 81 پس از تهران و اصفهان، مهمترین متروپلیتن ایران نامید که مبنای توسعه خود را بر اساس طرح های جامع گذاشتند. در این پروژه با توجه به محوریت حرم امام رضا علیه اسلام، سامانه اتوبوس رانی ستاره ای برای اولین بار در ایران پیاده سازی شد. طرح جامع مشهد تنها به بررسی طرح های بلند مدت نبوده(مانند برنامه ساخت مترو) و تلاش کرده است که زمان بندی حرکت اتوبوس ها را هم شامل شود.

 طرح جامع حمل و نقل مشهد شرکت آزماسیر ایرانیان

طرح جامع حمل و نقل مشهد شرکت آزماسیر ایرانیانمجری طرح تحقیقاتی بومی سازی طرح های میادین Roundabout

در ایین نامه راه سازی ایران، میدان ها تنها به ترجمه از ایین نامه های کشورهای خارجی اکتفا شده است. در صوریتکه رفتار رانندگان در ایران کاملا با رانندگان در کشورهای خارجی متفاوت است و نمی توان به رابطه هایی که براساس رفتار رانندگان سایر کشورها کالیبره می شود اعتماد کرد. بر این اساس، با همکاری شرکت ره‌شهر، آیین نامه های میادین شهری بازنگری شد و براساس رفتار رانندگان با استفاده از نرم افزار AIMSUN مورد بازنگری قرار گرفت.

مدیریت میدان های ترافیکی 

ایجاد سامانه شبیه سازی حرکت قطارهای درون شهری

برای ارزیابی سیاست های مختلف در خصوص سیر و حرکت و توزیع قطار در راه آهن درون شهری یک روش ساده ولی پرهزینه، اعمال آن ها و بررسی نتایج است. اما در دنیای پیشرفته امروزی چنین روشی ابدا توجیه ندارد و روش های سعی و خطا می تواند صدماتی به شبکه حمل و نقل درون شهری وارد کند که تا مدت ها اثر آن باقی می ماند. روش دیگر که برای ارزیابی مورد استفاده قرار می گیر استفاده از مدل های شبیه سازی است که در ان مدل انتزاعی از شبکه حمل  نقل شهری ساخت می شود. در این مدل انتزاعی، تلاش می شود که تمامی روابط به آن صورت که در واقعیت وجود دارد، در نظر گرفته شود.

شبیه سازی راه آهن شرکت آزماسیر ایرانیان

پروژه شبیه سازی شبکه راه آهن شرکت آزماسیر ایرانیان

پروژه تولید نرم افزار زمان بندی حمل و نقل سوخت

به منظور سازمان‌دهی میزان و زمان سفارش مواد اولیه برای تولید سوخت در سایت مورد نظر، نرم‌افزار پیش رو در شرکت کانال ایران طراحی و پیاده سازی شد. در این نرم افزار به دنبال تعیین زمان بندی ورود و خروج  تانکر های سوخت رسان در یک پالایشگاه بودیم. با توجه به این که پالایشگاه مورد نظر باید در زمان های مشخص به مشتریان چهار نوع سوخت را تحویل دهد، مدیریت پالایشگاه باید با توجه به سفارش سوخت ها، مواد اولیه مورد نیاز را فراخوانی کند که در تامین نیاز های مشتری به مشکل بر نخورد. در صورت بد قولی به مشتریان،  آن ها به پالایشگاه های مجاور خواهند رفت. در شکل زیر تصاویر برنامه طراحی شده آورده شده است.

پروژه نرم افزار شبیه سازی پالایشگاه