فا

‫ پروژه های طراحی شهری شرکت آزما سیر ایرانیان

پروژه طراحی شهری شرکت آزما سیر ایرانیان 

از سال 1390 مجموعه‌ای از پروژه‌های طراحی شهری توسط این مشاور و در همکاری با سایر مشاورین به انجام رسیده است. بازه فعالیت‌های مربوط به طراحی شهری از نظر فضایی از زمین‌های 5 هزار متری به بالا تا یک کلانشهر می‌تواند باشد. گونه شناسی محصولات طراحی شهری از برنامه ریزی شهری جدید، روستاها، محلات مسکونی با تراکم زیاد، محلات مسکونی کم تراکم و یا متوسط، سکونتگاه های خودرو، طرح‌های حفاظت و مرمت، بهینه سازی و نوسازی مراکز شهری، احیا و توانبجشی، طرح پیاده‌راه ‌سازی خیابان‌ها، طراحی کریدروهای حمل و نقل جایگزین و تدوین راهنماهای موضوع محور می‌باشد.

در شهرسازی نوین سیاستگرازی از نوع مرتبه دوم می‌باشد و با طراحی شهری سیاستگزار هدایت توسعه آینده صورت می‌پذیرد. در کشورمان نیز با وجود مغفول بودن این نوع شهرسازی طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی جهت تهیه طرح‌های طراحی شهری کیفی با ماهیت سیاست گذاری در سازمان های طراحی شهری در حال تهیه است که از نمونه‌های آن طرح‌های جامع سه بعدی یا چارچوب‌های طراحی هستند که برخی از آن‌ها توسط این مشاور تهیه شده است.

 نمونه پروژه های شهرسازی-طراحی شهری

 گونه شناسی بافت تاریخی مرکزی شهر بخارست

پروژه "گونه شناسی بافت تاریخی مرکزی شهر بخارست" به سرپرستی دپارتمان برنامه ریزی و جغرافیای شهری دانشگاه بخارست آغاز گردیده است. پروژه مذکور به عنوان بخشی از اطلاعات پایه شهر بخارست از سال 1390 در حال تهیه است. از تجریبات مشاور در زمینه مطالعات ریخت شناسی شهری جهت توسعه بافت تفریحی تاریخی شهر(Fun Zone)  در راستای ارتقای اقتصاد گردشگری شهر بخارست به صورت مشاور همکار استفاده می‌گردد.

 الگوی بهره‌وری بهینه از مجتمع‌های سازمانی نیروی‌ هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران

پروژه "الگوی بهره‌وری بهینه از مجتمع‌های سازمانی نیروی‌ هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران" به عنوان سندی بالادستی برای انجام هرگونه مرمت یا ترمیم این مجتمع‌های مسکونی در سال 1393 تهیه گردید.  شایان ذکر است رویکرد این پروژه بر مباحث نظری و ارائه راهکارها به صورت طراحی مرتبه دوم می باشد بطوریکه در مرحله بعد توسط طراحان مورد استفاده قرار گیرد که این امر ناشی از رعایت سلسله مراتب تصمیم سازی در پروژه‌های شهرسازی است. این پروژه به عنوان راهنمای طراحی برای انجام اقدامات بهینه‌سازی مجتمع‌های مسکونی نیروی هوایی، راهنمای طراحان در جهت افزایش ویژگی‌های کیفی در فضاهای شهری و بهره این مجموعه‌ها است.

 پروژه برندسازی محلات شهری بندرعباس در راستای برنامه استراتژیك فضایی شهر

از کلیدی‌ترین اهداف این پروژه بیان رویکردهای برندسازی شهر با توجه به سازمان‌های طراحی شهری و تدوین راهنمای طراحی شهری معطوف به برندسازی شهر است تا به عنوان بخشی از فرایند طراحی شهری بتواند موجب مسئله‌گشایی در توسعه شهری با توجه به ویژگی خاص محلات آن گردد. این راهنما که بخشی از محصولات پروژه مذکور بود که در سال 1392 تهیه گردید. پروژه برندسازی محلات شهری بندرعباس در راستای برنامه استراتژیك فضایی شهر، راهنمایی موضوع محور در مقیاس عمل سطح استراتژیک است و در پی ارائه راه‌حل برای دستیابی به اهداف برندسازی محلات شهر بندرعباس با توجه به خصایص محلی است.

مجلد سوم این پروژه از ماهیت پژوهشی فاصله گرفت و با ارائه پیشنهاداتی تحت عنوان پیشنهادات طراحانه مقیاس خرد به معرفی محصولات اجرایی جهت تقویت برند شهر بندرعباس و ارائه نمونه‌های مصداقی از پروژه‌های پیشنهادی مشاور جهت تحقق اهداف برندسازی شهری بندرعباس اختصاص یافته است که در برنامه های آینده شهرداری محترم شهر بندرعباس قابل بررسی خواهد بود.

 سایر پروژه ها و فعالیت های پژوهشی:

راهنمای طراحی شهری معطوف به برندسازی شهر- دانشگاه شهید بهشتی1392

 مکانیابی ابنیه بلندمرتبه و بررسی تاثیرات آنها در دیسیپلین‌های طراحی شهری- دانشگاه شهید بهشتی1391  

 مشاوره طراحی شهری در پروژه  طرح جامع سه بعدی طراحی شهری محور ورودی شهر گرگان- 1391     

 مشاوره طراحی شهری در پروژه  امکان سنجی طرح بهینه کاربری اراضی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران- 1391  

 طراحی منظر شهری و  احیاء بافت محله مولوی در  محدوده كارخانه چای شهرزاد -1390

 مشاور همکار در طراحی منظرشهری بافت فرسوده محله امام زاده حسن تهران، 1389

 سخنرانی و ارائه مقاله در مرکز مطالعات شهری دانشگاه آمسترام، کشور هلند (موضوع: نقش جهانی شدن در توسعه شهری، چارچوب مفهومی برندسازی معطوف به طراحی شهری)

 سخرانی و چاپ مقاله در نوزدهمین کنگره بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و منقطه‌ای وین، کشور اتریش (موضوع: جهانی شدن و راه حل‌های هوشمند، مولفه‌های برندسازی معطوف به طراحی شهری.)